Aktywność fizyczna u osób starszych

Zajęcia grupowe - Amazonki


Zapraszamy na szkolenie

TEMAT:
„Aktywność fizyczna u osób starszych”

TERMINY:
28, 29, 30.04.2015 r.

GODZINA:
28.04.2015: 18:15 – 19:15 oraz 19.30 – 20.30
29.04.2015: 18:15 – 19:15
30.04.2015: 15:30 – 16:30 oraz 16:45 – 17:45

LOKALIZACJA:
Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A.,
ul. Kard.B.Kominka 7 , 59-101 Polkowice

ODBIORCY:
osoby po 60 roku życia, pielęgniarki