Nowoczesne Centrum

Centrum Gerontologii Rejestracja1 sierpnia ubiegłego roku Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A.. rozpoczęło  realizację projektu pn. „Poprawa zdrowia i komfortu życia osób starszych i niesamodzielnych poprzez rozszerzenie zakresu opieki domowej, ambulatoryjnej i środowiskowej w Polsce”, finansowanego z europejskich środków zewnętrznych. Projekt o wartości 6.400.000,00 zł. jest kierowany do osób powyżej 60 roku życia, zakłada wielowektorową pomoc osobom starszym w różnych obszarach życia a także  utworzenie nowoczesnego Centrum Gerontologii w nowoczesnym zmodernizowanym budynku.

W lipcu br. zakończyła się, z trwająca od grudnia 2014 roku, najbardziej kosztowna część projektu (ponad 4.000.000,00 zł.) związana z przebudową budynku „B”” Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych. Nowy budynek spełnia najwyższe standardy, jest w całości klimatyzowany dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych  a sprzęt służący rehabilitacji ruchowej i psychologicznej, w który wyposażone są gabinety jest z najwyższej światowej półki.

Pacjenci polkowickiej przychodni już w sierpniu  będą mogli skorzystać ze świadczeń. W wyremontowanych pomieszczeniach znajdować się będzie gabinet gerontologii,  gabinet logopedyczny, poradnia rehabilitacyjna, gabinet masażu, dział fizykoterapii oferujący zabiegi z użyciem pola  magnetycznego, solluxu, aquavibronu, utradzwięków i fali uderzeniowej, elektroterapia oraz elektroterapa skojarzona z terapią podciśnieniową, laser, wodolecznictwo w tym masaż wirowy kończyn górnych i kończyn dolnych, masaż podwodny z kąpielą perełkową. Ponadto udostępniony będzie dział kinezyterapii i platforma dynamograficzna (BIOFEEDBACK) umożliwiająca zarówno testowanie jak i trening pacjentów  z problemami neurologicznymi.

Przebudowana oraz doposażona jest również część rehabilitacji psychologicznej. Nasi pacjenci będą mieli  dostęp  do doskonałego sprzętu diagnostycznego, poprawiającego pracę mózgu oraz sprawność intelektualną i społeczną w przypadku wystąpienia objawów otępiennych oraz zaburzeń pamięci  – uzupełnia Mariola Kośmider – koordynator główny projektu.