O Projekcie

Projekt jest adresowany do grup społeczeństwa, w sposób szczególny odczuwających brak dostosowania oferty usług do problemów starzejącego się społeczeństwa oraz brak kompleksowości usług oferowanych przez placówki ochrony zdrowia. Problem ograniczonego dostępu do specjalistycznych usług zostanie zlikwidowany poprzez utworzenie Centrum Opieki Gerontologicznej i Wsparcia Osób Niesamodzielnych. W ramach zadań tej jednostki świadczone będą wszystkie usługi na rzecz osób starszych i niesamodzielnych. Skorzystać z nich będą mogli mieszkańcy gmin: Polkowice, Gaworzyce, Radwanice, Głogów-wiejska Przemków, Chocianów, Grębocice, Pęcław, Jerzmanowa, Kotla, Żukowice, dla których dostęp do takich świadczeń jest obecnie utrudniony. Ponadto dzięki licznym działaniom edukacyjnym zwiększony zostanie dostęp do usług zdrowotnych świadczonych w domu pacjenta. Projekt przyczyni się zarówno do poprawy dostępności, jak i do poprawy jakości świadczonych na rzecz pacjentów usług.

Wdrożenie projektu przyczyni się do zapewnienia równego dostępu do specjalistycznych szkoleń oraz świadczeń zdrowotnych dla obu płci. Możliwość skorzystania z systemu Teleporad nie będzie ograniczana. Udostępnienie wysokiej jakości bezpłatnych usług medycznych w ramach projektu będzie następować bez względu na płeć, status społeczny, czy miejsce zamieszkania.

Projekt jest skonstruowany w sposób, który umożliwi poprawę dostępu do kompleksowych i jednocześnie specjalistycznych usług medycznych seniorom. Promocja projektu kładzie istotny nacisk na dotarcie z ofertą do grup obecnie defaworyzowanych w dostępie do wysokiej jakości usług medycznych.

Ponadto udział kobiet i mężczyzn w zarządzaniu projektem oraz działaniach merytorycznych nie dyskryminuje żadnej z płci, nie jest ograniczony pod tym względem także dostęp do szkoleń zaplanowanych w ramach projektu.